Tegenwoordig zijn er enorm veel kanalen beschikbaar waarop een (potentiële) klant contact met je bedrijf op kan nemen. WhatsApp staat in de top 3 van communicatie apps die het meest gebruikt worden in Nederland, heel interessant om hier als bedrijf op te anticiperen dus. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 92% van Nederland gebruik maakt van WhatsApp. 

Inhoudsopgave

snel naar:

– Waarom WhatsApp Business gebruiken voor jouw bedrijf?
7 duidelijke voordelen t.o.v. de normale WhatsApp versie

– Hoe download ik WhatsApp Business op mijn Android apparaat?

– Hoe download ik WhatsApp Business op mijn iOS apparaat?
 

Waarom WhatsApp Business gebruiken voor jouw bedrijf?

Waarom zou ik gebruik maken van WhatsApp Business als ik ook gewoon tevreden ben met de persoonlijke variant van WhatsApp? We hebben hieronder een aantal punten opgesteld en we weten zeker dat je na het lezen van deze blog WhatsApp Business gaat installeren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. 

1. Creëer een eigen bedrijfspagina

Op WhatsApp Business krijg je de mogelijkheid om een eigen bedrijfspagina aan te maken. Zo kan je je telefoonnummer zichtbaar maken, een bedrijfsomschrijving toevoegen, openingstijden laten zien, contactgegevens weergeven en een status toevoegen.

Bovenstaande mogelijkheden zullen je bedrijf professioneler naar voren laten komen in vergelijking met de normale WhatsApp variant. 

2. Stel automatische antwoorden in

Ja dat lees je goed. Vraagt een klant om een prijzenlijst of heeft je klant een vraag die enorm vaak wordt gesteld? Stel het antwoord in als automatisch antwoord! Door in de chatbalk te beginnen met ‘/’ kan je een automatisch antwoord kiezen. Dit scheelt natuurlijk enorm veel tijd.

3. WhatsApp Business is te beheren door verschillende telefoons

Je kunt de betreffende bedrijfswhatsapp op verschillende telefoons gebruiken. Zo kunnen mede-eigenaren of medewerkers van de klantenservice klanten gemakkelijk bedienen als de ander afwezig is.

4. WhatsApp Business en WhatsApp staan los van elkaar

Gebruik je de normale WhatsApp variant en wil je deze niet opgeven om WhatsApp business te gebruiken? Dat hoeft ook niet: je kunt namelijk beide apps downloaden en beide apps inloggen op een ander telefoonnummer.

5. Je kunt ook WhatsAppen via de desktop

Dit kan overigens ook met de normale versie van WhatsApp, maar dit is voornamelijk erg makkelijk voor de klantenservice. Je kunt via de WhatsApp web variant  inloggen op je desktop. 

6. Draai je met jouw bedrijf een succesvolle webshop? Maak gebruik van WhatsApp API keys

Als je een webshop beheert, komen daar ook bepaalde flows bij kijken. Zo zal je klanten updates sturen over bestellingen en wil je ze vragen of ze een review achter willen laten. Dit zou je allemaal kunnen automatiseren door middel van een API key. Er zijn verschillende partijen gespecialiseerd in het instellen (en op maat maken) van een API key voor jouw bedrijf. Klik hier om in Google te zoeken naar zulke partijen.

7. Maak labels aan om alles overzichtelijk te houden

Wil je overzichtelijk houden in welke fase een bepaalde klant zit? Dan kan je chats een label geven. Chats met hetzelfde label worden in één lijst geïmporteerd waardoor je een duidelijk overzicht voor jezelf creëert. Mocht je een Android toestel hebben, dan kan je bepaalde label groepen ook massaberichten sturen. Deze feature is nog niet mogelijk op iOS apparaten.

WhatsApp business downloaden

Download hier de iOS versie van WhatsApp Business

Download hier de Android versie van WhatsApp Business 

Vragen over WhatsApp Business? Wij hebben al een aantal jaren ervaring met deze app en we hebben al verschillende bedrijven geholpen met het opzetten van een WhatsApp Business account. Wij stellen voor €50,- (eenmalig) jouw WhatsApp Business account naar wens in. Neem gerust contact op.

Aangepaste openingstijden

Nationale feestdagen: gesloten 

Zaterdag 23 maart: gesloten

Vrijdag 29 maart: gesloten

Zaterdag 30 maart: gesloten

 

Algemene voorwaarden Techstate

Risico's van reparaties

Elektronische reparaties brengen inherente risico’s met zich mee. Apparaten kunnen onherstelbaar beschadigd raken of definitief onbruikbaar worden tijdens reparatie. Wij brengen het toestel terug in de hoogst haalbare originele staat, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele waterschade of andere interne schade na reparatie. Onze garantie van 6 maanden is uitsluitend van toepassing op de vervangen onderdelen en niet op het gehele apparaat.

Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onze reparatiediensten, zowel aan het apparaat zelf als aan andere directe of indirecte schade, is beperkt tot de reparatiekosten. We zijn niet aansprakelijk voor gegevensverlies of enige andere vorm van indirecte schade of gevolgschade.

Beleid voor vooruitbetaling en aanbetalingen

Voor reparaties waarbij specifieke onderdelen moeten worden besteld, kan van de klant worden verlangd een aanbetaling te doen voordat de bestelling wordt geplaatst. Deze aanbetaling zal worden gebruikt om de kosten van de onderdelen te dekken. De hoogte van de aanbetaling zal worden bepaald op basis van de geschatte kosten van de onderdelen en zal vooraf met de klant worden gecommuniceerd.

Indien de klant besluit de reparatie te annuleren nadat de onderdelen zijn besteld, maar voordat de reparatie is uitgevoerd, kan de aanbetaling worden ingehouden ter compensatie van de kosten van de bestelde onderdelen. Indien de klant niet reageert of niet verschijnt voor de reparatie binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 30 dagen vanaf de datum waarop de onderdelen zijn ontvangen), kan het apparaat als verlaten worden beschouwd conform ons beleid voor niet-opgeëiste apparaten.

Annuleringsbeleid

Annuleringen van reparaties moeten binnen 24 uur na het inleveren van het apparaat worden gemeld. Voor annuleringen na deze termijn kan een vergoeding in rekening worden gebracht om de gemaakte kosten en tijd te dekken.

Schattingen (offertes)

Alle schattingen zijn naar beste inzicht en vermogen en kunnen wijzigen als er nieuwe informatie beschikbaar komt tijdens de reparatie. Klanten moeten uitdrukkelijk goedkeuring geven voor eventuele extra werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe inzichten.

Betalingsmogelijkheden

Wij accepteren alle gangbare betaalmethoden tot een bedrag van €200. Voor hogere bedragen kunnen alternatieve betalingsregelingen worden getroffen. Betalingen dienen per direct in de winkel, of binnen 30 dagen na facturatie te worden voldaan.

Beperkte garantie

Wij bieden een garantie van 6 maanden op alle reparaties en vervangen onderdelen. Deze garantie dekt geen nieuwe problemen die niet gerelateerd zijn aan de uitgevoerde reparatie. Deze garantie dekt ook geen nieuwe problemen die zijn ontstaan door onvoorzichtig gebruik of waterschade.  

Uitsluitingen van garantie

De garantie geldt niet voor:

– Reparaties met onderdelen die niet door ons zijn geleverd.

– Softwareproblemen, inclusief virusverwijdering en installatie van besturingssystemen.

– Nieuwe problemen die niet direct verband houden met de uitgevoerde reparatie.

Reparatie onder garantie

Bij defecten binnen 6 maanden gerelateerd aan de oorspronkelijke werkopdracht, zullen wij de reparatie kosteloos opnieuw uitvoeren. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het apparaat voor garantieservice.

Reparatieduur

Wij streven ernaar om reparaties zo snel mogelijk uit te voeren, maar kunnen geen exacte tijdsduur garanderen. In de meeste gevallen spreken we mondeling of schriftelijk een tijd af, maar als de betreffende reparatie na deze tijd niet klaar is, om welke reden dan ook, zijn we hier niet verantwoordelijk voor. We zullen het apparaat altijd proberen zo snel mogelijk te repareren.

Onderdelenvervanging

Als een service vervangende onderdelen vereist, informeren wij de klant vooraf over de noodzaak, kosten en geschatte levertijd.

Reparatiepogingkosten

Voor complexe reparaties die mislukken, kan een vergoeding voor de reparatiepoging in rekening worden gebracht.

Verzendbeleid

Wij volgen de verzendinstructies van de klant en zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens verzending als er geen verzekering is aangevraagd.

Data

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Privacybeleid

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Ophaaltermijn en opslag

Apparaten die niet binnen 60 dagen na reparatie worden opgeëist, worden beschouwd als verlaten. Na deze periode behouden wij ons het recht voor om het apparaat te verkopen, te recyclen of anderszins te verwijderen om de kosten van de reparatie en opslag te dekken. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de klant te informeren voordat we overgaan tot het verwijderen of verkopen van het apparaat.

Navigatie starten