Over ons

Welkom bij Techstate, dé plek in Terborg voor al je smartphone- en tabletreparaties. Met een probleemoplossende mentaliteit pakken we elk uitdaging aan en slagen we erin om in 99% van de gevallen jouw apparaat te herstellen. Naast reparaties bieden we een scala aan accessoires en hoogwaardige Refurbished toestellen.

Contactpagina Afbeelding
Eigenaar En Allround Medewerker

Over mij

Hallo, ik ben Ruben, 25 jaar, en de trotse eigenaar van Techstate. Mijn missie? Jou voorzien van een vertrouwde plek voor al je smartphone- en tabletproblemen. Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Daarom werk ik uitsluitend met hoogwaardige onderdelen. Dit kan soms iets duurder zijn dan bij de concurrent, maar op de lange termijn loont het: “Goedkoop is duurkoop” geldt zeker in de telecomsector.

Van hobby tot professionele reparatiewinkel

2018

Het begon allemaal op mijn slaapkamer als een hobby. Ik repareerde voornamelijk iPhones voor familie en vrienden, en leerde veel door praktijkervaring.

Mensen blij gemaakt
0
5★ Reviews
0 +

2019

Na de middelbare school nam mijn hobby serieuzere vormen aan. Mijn tuinhuisje werd omgebouwd tot kantoor, waar ik ‘s avonds reparaties uitvoerde naast mijn studie.

Silvoldseweg 56
Mensen blij gemaakt
0 +
5★ Reviews
25 +

2020 tot 2021

De keuze om een pand te huren bij de Keizer van Terborg (aan de Silvoldseweg) markeerde een significante mijlpaal. De uitbreiding van onze diensten naar alle merken smartphones en tablets gaf ons de mogelijkheid om een breder klantenbestand te bedienen. De introductie van Refurbished telefoons was een antwoord op de groeiende vraag naar duurzame en betaalbare technologie. Deze periode was een tijd van snelle groei, uitdagingen en het realiseren van een lang gekoesterde droom.

Silvoldseweg 67
Mensen blij gemaakt
0 +
5★ Reviews
50 +

2021 tot heden

Medio 2021 zijn we verhuisd naar het centrum van Terborg. Deze verhuizing naar een grotere en centralere locatie was een natuurlijke stap voorwaarts. Hier bieden we niet alleen reparatieservices, maar ook een plek voor klanten om te ervaren wat Techstate uniek maakt. Deze locatie staat symbool voor onze toewijding om dicht bij onze klanten te staan en een vertrouwde naam te zijn in de wereld van technologie.

Tot op heden zit Techstate aan de Gasthuisstraat 4 in Terborg. Hierbij nodig ik je uit om eens langs te komen, ik kan je vast wel ergens mee helpen. 

Buitenkant Techstate 2
Mensen blij gemaakt
0 +
Reparaties uitgevoerd
0 +
5★ Reviews
150 +

Waar kunnen we jou mee helpen?

Reparaties

Reparatie service

Aangepaste openingstijden

Nationale feestdagen: gesloten 

Zaterdag 23 maart: gesloten

Vrijdag 29 maart: gesloten

Zaterdag 30 maart: gesloten

 

Algemene voorwaarden Techstate

Risico's van reparaties

Elektronische reparaties brengen inherente risico’s met zich mee. Apparaten kunnen onherstelbaar beschadigd raken of definitief onbruikbaar worden tijdens reparatie. Wij brengen het toestel terug in de hoogst haalbare originele staat, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele waterschade of andere interne schade na reparatie. Onze garantie van 6 maanden is uitsluitend van toepassing op de vervangen onderdelen en niet op het gehele apparaat.

Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onze reparatiediensten, zowel aan het apparaat zelf als aan andere directe of indirecte schade, is beperkt tot de reparatiekosten. We zijn niet aansprakelijk voor gegevensverlies of enige andere vorm van indirecte schade of gevolgschade.

Beleid voor vooruitbetaling en aanbetalingen

Voor reparaties waarbij specifieke onderdelen moeten worden besteld, kan van de klant worden verlangd een aanbetaling te doen voordat de bestelling wordt geplaatst. Deze aanbetaling zal worden gebruikt om de kosten van de onderdelen te dekken. De hoogte van de aanbetaling zal worden bepaald op basis van de geschatte kosten van de onderdelen en zal vooraf met de klant worden gecommuniceerd.

Indien de klant besluit de reparatie te annuleren nadat de onderdelen zijn besteld, maar voordat de reparatie is uitgevoerd, kan de aanbetaling worden ingehouden ter compensatie van de kosten van de bestelde onderdelen. Indien de klant niet reageert of niet verschijnt voor de reparatie binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 30 dagen vanaf de datum waarop de onderdelen zijn ontvangen), kan het apparaat als verlaten worden beschouwd conform ons beleid voor niet-opgeëiste apparaten.

Annuleringsbeleid

Annuleringen van reparaties moeten binnen 24 uur na het inleveren van het apparaat worden gemeld. Voor annuleringen na deze termijn kan een vergoeding in rekening worden gebracht om de gemaakte kosten en tijd te dekken.

Schattingen (offertes)

Alle schattingen zijn naar beste inzicht en vermogen en kunnen wijzigen als er nieuwe informatie beschikbaar komt tijdens de reparatie. Klanten moeten uitdrukkelijk goedkeuring geven voor eventuele extra werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe inzichten.

Betalingsmogelijkheden

Wij accepteren alle gangbare betaalmethoden tot een bedrag van €200. Voor hogere bedragen kunnen alternatieve betalingsregelingen worden getroffen. Betalingen dienen per direct in de winkel, of binnen 30 dagen na facturatie te worden voldaan.

Beperkte garantie

Wij bieden een garantie van 6 maanden op alle reparaties en vervangen onderdelen. Deze garantie dekt geen nieuwe problemen die niet gerelateerd zijn aan de uitgevoerde reparatie. Deze garantie dekt ook geen nieuwe problemen die zijn ontstaan door onvoorzichtig gebruik of waterschade.  

Uitsluitingen van garantie

De garantie geldt niet voor:

– Reparaties met onderdelen die niet door ons zijn geleverd.

– Softwareproblemen, inclusief virusverwijdering en installatie van besturingssystemen.

– Nieuwe problemen die niet direct verband houden met de uitgevoerde reparatie.

Reparatie onder garantie

Bij defecten binnen 6 maanden gerelateerd aan de oorspronkelijke werkopdracht, zullen wij de reparatie kosteloos opnieuw uitvoeren. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het apparaat voor garantieservice.

Reparatieduur

Wij streven ernaar om reparaties zo snel mogelijk uit te voeren, maar kunnen geen exacte tijdsduur garanderen. In de meeste gevallen spreken we mondeling of schriftelijk een tijd af, maar als de betreffende reparatie na deze tijd niet klaar is, om welke reden dan ook, zijn we hier niet verantwoordelijk voor. We zullen het apparaat altijd proberen zo snel mogelijk te repareren.

Onderdelenvervanging

Als een service vervangende onderdelen vereist, informeren wij de klant vooraf over de noodzaak, kosten en geschatte levertijd.

Reparatiepogingkosten

Voor complexe reparaties die mislukken, kan een vergoeding voor de reparatiepoging in rekening worden gebracht.

Verzendbeleid

Wij volgen de verzendinstructies van de klant en zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens verzending als er geen verzekering is aangevraagd.

Data

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Privacybeleid

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Ophaaltermijn en opslag

Apparaten die niet binnen 60 dagen na reparatie worden opgeëist, worden beschouwd als verlaten. Na deze periode behouden wij ons het recht voor om het apparaat te verkopen, te recyclen of anderszins te verwijderen om de kosten van de reparatie en opslag te dekken. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de klant te informeren voordat we overgaan tot het verwijderen of verkopen van het apparaat.

Navigatie starten