Logo Techstate 1000x300 Wit.png

Snel naar:

Inleiding
Oplossing voor Android 10 en 11 versies
Oplossing voor Android 9 (of eerdere) versies
Help, het is mij niet gelukt

Vanaf gisteren kregen wij veel Samsung gebruikers aan de telefoon die allemaal met hetzelfde probleem kampte. Bepaalde applicaties (apps) startten niet meer op. Om er een aantal te noemen: de belfunctie, de mail apps, radio, en veel meer apps. Dit probleem komt voornamelijk voor op Samsung modellen, maar dit kan ook voorkomen op andere telefoons die draaien op Android software. Lees hieronder een aantal opties die dit probleem op kunnen lossen.

Crashende apps op je Samsung telefoon?

De update van de systeem-app Android System WebView is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak geweest. Hierdoor crashen apps direct na het openen en zijn dus in één klap onbruikbaar geworden. Blijkbaar zat er dus een bug (storing) in de update van de app Android System Webview. De maker van deze update geeft aan dat de bug er nu uit is gehaald.

De oplossingen

Deze oplossing zal voornamelijk werken voor Android 10 en 11 modellen

(onder andere de Samsung Galaxy S21, de Samsung Galaxy S20, de Samsung Galaxy S10, de Samsung Galaxay S9, de Samsung Galaxy A51 de Samsung Galaxy A50, etc. 

Weet je niet welke Android versie jouw telefoon heeft? Lees hieronder meer.

Op deze manier zie je welke Android-versie jouw telefoon heeft. Let op: dit kan per Android-telefoon verschillen, maar werkt ongeveer als volgt.

We gaan verder.

Bij de modellen waar Android 10 en 11 op draait is het probleem relatief snel opgelost. (Draait jouw toestel op Android 9 of een eerdere versie? Scroll dan naar de volgende alinea). 

Los het probleem op door de Android System WebView app bij te werken in Google Play. Zorg dat de app bijgewerkt wordt naar versienummer 89.0.4389.105. Klik hier om de app Android System WebView up te daten.


Mocht dit niet werken, dan adviseren we je de updates voor de Android System WebView te verwijderen. Dit doe je zo:

Start na de update de telefoon opnieuw op en test de apps om te kijken of deze oplossing heeft geholpen.

Android 9 en ouder (Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy A7, etc.)

Draait jouw Android toestel op Android 9 of ouder? Dan is de oplossing wat minder voor de hand liggend omdat je de app Android System WebView niet direct kunt updaten, maar we laten je hieronder zien hoe je dit via tussenstap kunt doen:

Start na de update de telefoon opnieuw op.

Vragen?

Heb je één (of beide) van deze stappen gevolgd? Dan zal alles nu weer naar behoren moeten werken. Is dat niet het geval? Dan kan je onder deze blogpost reageren en zullen we je zo goed mogelijk proberen te helpen. 

Zoekopdrachten die met dit probleem te maken hebben:

google maps stopt steedsapps crashen samsung s20alle apps crashen samsungapps crashen samsung s10apps crashen huaweisamsung internet tab is gecrashttablet gecrashtgmail is gestoptandroid system webview uitgeschakeldandroid system webview updatekan android system webview niet updatenapps crashen samsung s10android system webview update verwijderenapps crashen huawei

Aangepaste openingstijden

Nationale feestdagen: gesloten 

Zaterdag 23 maart: gesloten

Vrijdag 29 maart: gesloten

Zaterdag 30 maart: gesloten

 

Algemene voorwaarden Techstate

Risico's van reparaties

Elektronische reparaties brengen inherente risico’s met zich mee. Apparaten kunnen onherstelbaar beschadigd raken of definitief onbruikbaar worden tijdens reparatie. Wij brengen het toestel terug in de hoogst haalbare originele staat, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele waterschade of andere interne schade na reparatie. Onze garantie van 6 maanden is uitsluitend van toepassing op de vervangen onderdelen en niet op het gehele apparaat.

Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onze reparatiediensten, zowel aan het apparaat zelf als aan andere directe of indirecte schade, is beperkt tot de reparatiekosten. We zijn niet aansprakelijk voor gegevensverlies of enige andere vorm van indirecte schade of gevolgschade.

Beleid voor vooruitbetaling en aanbetalingen

Voor reparaties waarbij specifieke onderdelen moeten worden besteld, kan van de klant worden verlangd een aanbetaling te doen voordat de bestelling wordt geplaatst. Deze aanbetaling zal worden gebruikt om de kosten van de onderdelen te dekken. De hoogte van de aanbetaling zal worden bepaald op basis van de geschatte kosten van de onderdelen en zal vooraf met de klant worden gecommuniceerd.

Indien de klant besluit de reparatie te annuleren nadat de onderdelen zijn besteld, maar voordat de reparatie is uitgevoerd, kan de aanbetaling worden ingehouden ter compensatie van de kosten van de bestelde onderdelen. Indien de klant niet reageert of niet verschijnt voor de reparatie binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 30 dagen vanaf de datum waarop de onderdelen zijn ontvangen), kan het apparaat als verlaten worden beschouwd conform ons beleid voor niet-opgeëiste apparaten.

Annuleringsbeleid

Annuleringen van reparaties moeten binnen 24 uur na het inleveren van het apparaat worden gemeld. Voor annuleringen na deze termijn kan een vergoeding in rekening worden gebracht om de gemaakte kosten en tijd te dekken.

Schattingen (offertes)

Alle schattingen zijn naar beste inzicht en vermogen en kunnen wijzigen als er nieuwe informatie beschikbaar komt tijdens de reparatie. Klanten moeten uitdrukkelijk goedkeuring geven voor eventuele extra werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe inzichten.

Betalingsmogelijkheden

Wij accepteren alle gangbare betaalmethoden tot een bedrag van €200. Voor hogere bedragen kunnen alternatieve betalingsregelingen worden getroffen. Betalingen dienen per direct in de winkel, of binnen 30 dagen na facturatie te worden voldaan.

Beperkte garantie

Wij bieden een garantie van 6 maanden op alle reparaties en vervangen onderdelen. Deze garantie dekt geen nieuwe problemen die niet gerelateerd zijn aan de uitgevoerde reparatie. Deze garantie dekt ook geen nieuwe problemen die zijn ontstaan door onvoorzichtig gebruik of waterschade.  

Uitsluitingen van garantie

De garantie geldt niet voor:

– Reparaties met onderdelen die niet door ons zijn geleverd.

– Softwareproblemen, inclusief virusverwijdering en installatie van besturingssystemen.

– Nieuwe problemen die niet direct verband houden met de uitgevoerde reparatie.

Reparatie onder garantie

Bij defecten binnen 6 maanden gerelateerd aan de oorspronkelijke werkopdracht, zullen wij de reparatie kosteloos opnieuw uitvoeren. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het apparaat voor garantieservice.

Reparatieduur

Wij streven ernaar om reparaties zo snel mogelijk uit te voeren, maar kunnen geen exacte tijdsduur garanderen. In de meeste gevallen spreken we mondeling of schriftelijk een tijd af, maar als de betreffende reparatie na deze tijd niet klaar is, om welke reden dan ook, zijn we hier niet verantwoordelijk voor. We zullen het apparaat altijd proberen zo snel mogelijk te repareren.

Onderdelenvervanging

Als een service vervangende onderdelen vereist, informeren wij de klant vooraf over de noodzaak, kosten en geschatte levertijd.

Reparatiepogingkosten

Voor complexe reparaties die mislukken, kan een vergoeding voor de reparatiepoging in rekening worden gebracht.

Verzendbeleid

Wij volgen de verzendinstructies van de klant en zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens verzending als er geen verzekering is aangevraagd.

Data

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Privacybeleid

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Ophaaltermijn en opslag

Apparaten die niet binnen 60 dagen na reparatie worden opgeëist, worden beschouwd als verlaten. Na deze periode behouden wij ons het recht voor om het apparaat te verkopen, te recyclen of anderszins te verwijderen om de kosten van de reparatie en opslag te dekken. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de klant te informeren voordat we overgaan tot het verwijderen of verkopen van het apparaat.

Navigatie starten