Refurbished iPhones worden steeds populairder, hier zijn verschillende redenen voor. De voor en nadelen van refurbished iPhones worden hier besproken. Om meer duidelijkheid te geven hebben wij de 4  belangrijkste redenen voor je op een rijtje gezet:

Goedkoper

Refurbished iPhones zijn vaak een stuk goedkoper dan wanneer je deze nieuw in de winkel aanschaft. Voor velen is dit een reden waarom zij geen iPhone hebben. Wanneer je niet zulke grote bedragen over hebt voor een iPhone kan je kijken naar een tweedehands toestel. Het nadeel hiervan, is dat je niet weet hoe de kwaliteit van de iPhone is. Tevens zit er vaak ook geen garantie op wanneer je dit bijvoorbeeld aanschaft via marktplaats. Om dit probleem op te lossen zijn er refurbished iPhones, dit zijn gebruikte iPhones die zijn nagekeken en indien nodig nieuwe onderdelen zijn ingezet. De prijs ligt hierdoor iets hoger dan een normale tweedehands telefoon, maar is nog steeds een stuk goedkoper dan de nieuwprijs. Voor velen is dit dus de perfecte oplossing. Ons aanbod in refurbished iPhones

Duurzaamheid

Wanneer je ervoor kiest om een refurbished iPhone aan te schaffen, zorg je ervoor dat je de telefoon een tweede leven geeft. Op deze manier kan de telefoon nog prima jaren meegaan, in plaats van dat het toestel wordt weggegooid. Hierdoor draag je bij aan de circulaire economie, je voorkomt hiermee namelijk veel onnodige afval en verbruik van grondstoffen! 

Garantie

Een ander groot voordeel van refurbished iPhones, is dat er garantie op de aankoop zit. In tegenstelling tot normale 2e hands telefoons die vaak via een particulier wordt gekocht. Refurbished toestellen hebben vaak minstens 6 maanden garantie of zelfs meer. Dus mocht er toch wat met het apparaat aan de hand zijn, dan kan je tenminste nog terug naar de verkopende partij. 

Kwaliteit

Voordat de refurbished iPhones in de verkoop gaan, worden deze eerst grondig nagekeken. Als de batterij bijvoorbeeld al een tijd gebruikt is zal deze vervangen worden. Hetzelfde geldt voor beschadigde of niet goed functionerende onderdelen. Op deze manier koop je een kwaliteits iphone die vaak nog erg lang mee kan!

Refurbished iPhones bij Techstate.nl

Met deze 4 grote voordelen in gedachten, is de aanschaf van een refurbished iPhone naar mijn mening, en die van onze klanten zeker geen slecht idee! Samengevat betaal je stuk minder, krijg je wel garantie/kwaliteit en lever je ook nog een positieve bijdrage bij aan het milieu. 

Wacht dus niet langer en bestel jouw refurbished iPhone hier! 

Aangepaste openingstijden

Nationale feestdagen: gesloten 

Zaterdag 23 maart: gesloten

Vrijdag 29 maart: gesloten

Zaterdag 30 maart: gesloten

 

Algemene voorwaarden Techstate

Risico's van reparaties

Elektronische reparaties brengen inherente risico’s met zich mee. Apparaten kunnen onherstelbaar beschadigd raken of definitief onbruikbaar worden tijdens reparatie. Wij brengen het toestel terug in de hoogst haalbare originele staat, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele waterschade of andere interne schade na reparatie. Onze garantie van 6 maanden is uitsluitend van toepassing op de vervangen onderdelen en niet op het gehele apparaat.

Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onze reparatiediensten, zowel aan het apparaat zelf als aan andere directe of indirecte schade, is beperkt tot de reparatiekosten. We zijn niet aansprakelijk voor gegevensverlies of enige andere vorm van indirecte schade of gevolgschade.

Beleid voor vooruitbetaling en aanbetalingen

Voor reparaties waarbij specifieke onderdelen moeten worden besteld, kan van de klant worden verlangd een aanbetaling te doen voordat de bestelling wordt geplaatst. Deze aanbetaling zal worden gebruikt om de kosten van de onderdelen te dekken. De hoogte van de aanbetaling zal worden bepaald op basis van de geschatte kosten van de onderdelen en zal vooraf met de klant worden gecommuniceerd.

Indien de klant besluit de reparatie te annuleren nadat de onderdelen zijn besteld, maar voordat de reparatie is uitgevoerd, kan de aanbetaling worden ingehouden ter compensatie van de kosten van de bestelde onderdelen. Indien de klant niet reageert of niet verschijnt voor de reparatie binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 30 dagen vanaf de datum waarop de onderdelen zijn ontvangen), kan het apparaat als verlaten worden beschouwd conform ons beleid voor niet-opgeëiste apparaten.

Annuleringsbeleid

Annuleringen van reparaties moeten binnen 24 uur na het inleveren van het apparaat worden gemeld. Voor annuleringen na deze termijn kan een vergoeding in rekening worden gebracht om de gemaakte kosten en tijd te dekken.

Schattingen (offertes)

Alle schattingen zijn naar beste inzicht en vermogen en kunnen wijzigen als er nieuwe informatie beschikbaar komt tijdens de reparatie. Klanten moeten uitdrukkelijk goedkeuring geven voor eventuele extra werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe inzichten.

Betalingsmogelijkheden

Wij accepteren alle gangbare betaalmethoden tot een bedrag van €200. Voor hogere bedragen kunnen alternatieve betalingsregelingen worden getroffen. Betalingen dienen per direct in de winkel, of binnen 30 dagen na facturatie te worden voldaan.

Beperkte garantie

Wij bieden een garantie van 6 maanden op alle reparaties en vervangen onderdelen. Deze garantie dekt geen nieuwe problemen die niet gerelateerd zijn aan de uitgevoerde reparatie. Deze garantie dekt ook geen nieuwe problemen die zijn ontstaan door onvoorzichtig gebruik of waterschade.  

Uitsluitingen van garantie

De garantie geldt niet voor:

– Reparaties met onderdelen die niet door ons zijn geleverd.

– Softwareproblemen, inclusief virusverwijdering en installatie van besturingssystemen.

– Nieuwe problemen die niet direct verband houden met de uitgevoerde reparatie.

Reparatie onder garantie

Bij defecten binnen 6 maanden gerelateerd aan de oorspronkelijke werkopdracht, zullen wij de reparatie kosteloos opnieuw uitvoeren. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het apparaat voor garantieservice.

Reparatieduur

Wij streven ernaar om reparaties zo snel mogelijk uit te voeren, maar kunnen geen exacte tijdsduur garanderen. In de meeste gevallen spreken we mondeling of schriftelijk een tijd af, maar als de betreffende reparatie na deze tijd niet klaar is, om welke reden dan ook, zijn we hier niet verantwoordelijk voor. We zullen het apparaat altijd proberen zo snel mogelijk te repareren.

Onderdelenvervanging

Als een service vervangende onderdelen vereist, informeren wij de klant vooraf over de noodzaak, kosten en geschatte levertijd.

Reparatiepogingkosten

Voor complexe reparaties die mislukken, kan een vergoeding voor de reparatiepoging in rekening worden gebracht.

Verzendbeleid

Wij volgen de verzendinstructies van de klant en zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens verzending als er geen verzekering is aangevraagd.

Data

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Privacybeleid

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Ophaaltermijn en opslag

Apparaten die niet binnen 60 dagen na reparatie worden opgeëist, worden beschouwd als verlaten. Na deze periode behouden wij ons het recht voor om het apparaat te verkopen, te recyclen of anderszins te verwijderen om de kosten van de reparatie en opslag te dekken. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de klant te informeren voordat we overgaan tot het verwijderen of verkopen van het apparaat.

Navigatie starten