Het maken van een back-up (ook wel een reservekopie) is van groot belang als je bepaalde gegevens op je iPhone hebt staan die je niet kwijt wilt raken. De iCloud back-up staat bij aankoop van je toestel altijd op ‘automatisch reservekopieën maken’. Maar zodra je meer dan 5GB aan opslag hebt verbruikt, zal deze functie niet meer werken omdat je maar 5GB gratis krijgt van Apple, als je hier boven komt zal je de opslagcapaciteit van je iCloud moeten verhogen. Klik hier om er achter te komen hoe je de icloud opslagcapaciteit kunt vergroten.

– Een reservekopie maken via je iPhone of iPad;

– Een reservekopie maken via je iMac of Macbook;

– Een reservekopie maken via je Windows PC of laptop;

– Een reservekopie maken via iTunes;

– De iCloud opslagcapaciteit van je iOS apparaat vergrote

Een reservekopie maken via je iPhone

 1. Open de Instellingen van je iPhone > klik op ‘[je naam]’  > ‘iCloud’ > ‘iCloud-reservekopie’. 
 2. Schakel ‘iCloud-reservekopie’ in. iCloud maakt daardoor dagelijks een reservekopie mits de iPhone aangesloten is op een stopcontact, is vergrendeld en verbonden is met een WiFi netwerk. 
 3. Om handmatig een reservekopie te maken, klik op ‘Maak nu reservekopie’. 

Om bepaalde apps toe te voegen of te verwijderen uit de reservekopie kan je deze stappen volgen: 

 1. Open de Instellingen van je iPhone > klik op ‘[je naam]’  > ‘iCloud’.

In dit menu zie je onder het kopje ‘Apps die iCloud gebruiken’ apps die iCloud gebruiken. Deze apps kan je handmatig in- of uitschakelen door de schakelaar om te zetten. 

Om reservekopieën te bekijken of om oude reservekopieën te verwijderen kan je deze stappen volgen:

 1. 1. Open de Instellingen van je iPhone > klik op ‘[je naam]’  > ‘iCloud’ > ‘Beheer opslag > ‘Reservekopieën’. 

Hier zie je de reservekopieën die je hebt gemaakt op het ingelogde iCloud account. Door er op te klikken heb je de mogelijkheid om de reservekopie te verwijderen. Hiermee maak je ruimte vrij binnen je iCloud opslag. 

Een reservekopie maken via je iMac of Macbook

 1. Sluit je iPhone of iPad aan op de Mac.
 2. Selecteer de iPhone in de navigatiekolom van de Finder op de Mac.

Je hebt macOS 10.15 of hoger nodig om vanuit Finder een reservekopie te maken. Bij oudere versies gebruik je iTunes om een reservekopie van je iPhone of iPad te maken.

 1. Klik op ‘Algemeen’ boven in het Finder-venster.
 2. Selecteer ‘Maak op deze Mac een reservekopie van alle gegevens op je iPhone’ (of iPad)
 3. Om de gegevens in een reservekopie te versleutelen en met een wachtwoord te beveiligen, selecteer je ‘Versleutel lokale reservekopieën’.
 4. Klik op ‘Maak nu reservekopie’.

* Je kunt de iPhone ook draadloos met je computer verbinden als je synchronisatie via WiFi configureert.

Een reservekopie maken via je Windows PC of laptop

 1. Sluit de iPhone via USB op je computer aan.
 2. Klik in de iTunes-app op de pc op de iPhone-knop linksboven in het iTunes-venster.
 3. Klik op ‘Overzicht’. Klik op ‘Reservekopie maken’ (onder ‘Reservekopieën’).
 4. Om je reservekopieën te versleutelen, selecteer je ‘Lokale reservekopieën versleutelen’, typ je een wachtwoord en klik je op ‘Wachtwoord instellen’.
 5. Om de reservekopieën te bekijken die op je computer staan, kies je ‘Bewerken’ > ‘Voorkeuren’ en klik je op ‘Apparaten’. Bij versleutelde reservekopieën wordt in de lijst met reservekopieën een hangslotsymbool weergegeven.

* Je kunt de iPhone ook draadloos met je computer verbinden als je synchronisatie via WiFi configureert.

Een reservekopie maken via iTunes

 1. Sluit de iPhone via USB op je computer aan.
 2. Klik in de iTunes-app op de pc op de iPhone-knop linksboven in het iTunes-venster.
 3. Klik op ‘Overzicht’. Klik op ‘Reservekopie maken’ (onder ‘Reservekopieën’).
 4. Om je reservekopieën te versleutelen, selecteer je ‘Lokale reservekopieën versleutelen’, typ je een wachtwoord en klik je op ‘Wachtwoord instellen’.
 5. Om de reservekopieën te bekijken die op je computer staan, kies je ‘Bewerken’ > ‘Voorkeuren’ en klik je op ‘Apparaten’. Bij versleutelde reservekopieën wordt in de lijst met reservekopieën een hangslotsymbool weergegeven.

* Je kunt de iPhone ook draadloos met je computer verbinden als je synchronisatie via WiFi configureert.

De iCloud opslagcapaciteit van je iOS apparaat vergroten

extra iCloud opslag aanschaffen via je iPhone of iPad

 1. Ga naar Instellingen > je naam > iCloud.
 2. Tik op ‘Beheer opslag’ > ‘Koop meer opslag of Wijzig opslag abonnement.’
  Je ziet nu je huidige abonnement met daaronder de upgrademogelijkheden.

extra iCloud opslag aanschaffen via een Mac

 1. Open ‘Systeemvoorkeuren’ en klik op ‘[je naam]’ > iCloud.
 2. Onderaan bij opslag klik je op ‘Beheer’.
 3. In het volgende scherm klik je op Wijzig opslag abonnement of Koop meer opslag.

Prijzen

Aangepaste openingstijden

Nationale feestdagen: gesloten 

Zaterdag 23 maart: gesloten

Vrijdag 29 maart: gesloten

Zaterdag 30 maart: gesloten

 

Algemene voorwaarden Techstate

Risico's van reparaties

Elektronische reparaties brengen inherente risico’s met zich mee. Apparaten kunnen onherstelbaar beschadigd raken of definitief onbruikbaar worden tijdens reparatie. Wij brengen het toestel terug in de hoogst haalbare originele staat, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele waterschade of andere interne schade na reparatie. Onze garantie van 6 maanden is uitsluitend van toepassing op de vervangen onderdelen en niet op het gehele apparaat.

Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onze reparatiediensten, zowel aan het apparaat zelf als aan andere directe of indirecte schade, is beperkt tot de reparatiekosten. We zijn niet aansprakelijk voor gegevensverlies of enige andere vorm van indirecte schade of gevolgschade.

Beleid voor vooruitbetaling en aanbetalingen

Voor reparaties waarbij specifieke onderdelen moeten worden besteld, kan van de klant worden verlangd een aanbetaling te doen voordat de bestelling wordt geplaatst. Deze aanbetaling zal worden gebruikt om de kosten van de onderdelen te dekken. De hoogte van de aanbetaling zal worden bepaald op basis van de geschatte kosten van de onderdelen en zal vooraf met de klant worden gecommuniceerd.

Indien de klant besluit de reparatie te annuleren nadat de onderdelen zijn besteld, maar voordat de reparatie is uitgevoerd, kan de aanbetaling worden ingehouden ter compensatie van de kosten van de bestelde onderdelen. Indien de klant niet reageert of niet verschijnt voor de reparatie binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 30 dagen vanaf de datum waarop de onderdelen zijn ontvangen), kan het apparaat als verlaten worden beschouwd conform ons beleid voor niet-opgeëiste apparaten.

Annuleringsbeleid

Annuleringen van reparaties moeten binnen 24 uur na het inleveren van het apparaat worden gemeld. Voor annuleringen na deze termijn kan een vergoeding in rekening worden gebracht om de gemaakte kosten en tijd te dekken.

Schattingen (offertes)

Alle schattingen zijn naar beste inzicht en vermogen en kunnen wijzigen als er nieuwe informatie beschikbaar komt tijdens de reparatie. Klanten moeten uitdrukkelijk goedkeuring geven voor eventuele extra werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe inzichten.

Betalingsmogelijkheden

Wij accepteren alle gangbare betaalmethoden tot een bedrag van €200. Voor hogere bedragen kunnen alternatieve betalingsregelingen worden getroffen. Betalingen dienen per direct in de winkel, of binnen 30 dagen na facturatie te worden voldaan.

Beperkte garantie

Wij bieden een garantie van 6 maanden op alle reparaties en vervangen onderdelen. Deze garantie dekt geen nieuwe problemen die niet gerelateerd zijn aan de uitgevoerde reparatie. Deze garantie dekt ook geen nieuwe problemen die zijn ontstaan door onvoorzichtig gebruik of waterschade.  

Uitsluitingen van garantie

De garantie geldt niet voor:

– Reparaties met onderdelen die niet door ons zijn geleverd.

– Softwareproblemen, inclusief virusverwijdering en installatie van besturingssystemen.

– Nieuwe problemen die niet direct verband houden met de uitgevoerde reparatie.

Reparatie onder garantie

Bij defecten binnen 6 maanden gerelateerd aan de oorspronkelijke werkopdracht, zullen wij de reparatie kosteloos opnieuw uitvoeren. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het apparaat voor garantieservice.

Reparatieduur

Wij streven ernaar om reparaties zo snel mogelijk uit te voeren, maar kunnen geen exacte tijdsduur garanderen. In de meeste gevallen spreken we mondeling of schriftelijk een tijd af, maar als de betreffende reparatie na deze tijd niet klaar is, om welke reden dan ook, zijn we hier niet verantwoordelijk voor. We zullen het apparaat altijd proberen zo snel mogelijk te repareren.

Onderdelenvervanging

Als een service vervangende onderdelen vereist, informeren wij de klant vooraf over de noodzaak, kosten en geschatte levertijd.

Reparatiepogingkosten

Voor complexe reparaties die mislukken, kan een vergoeding voor de reparatiepoging in rekening worden gebracht.

Verzendbeleid

Wij volgen de verzendinstructies van de klant en zijn niet aansprakelijk voor schade tijdens verzending als er geen verzekering is aangevraagd.

Data

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Privacybeleid

Wij garanderen de veiligheid van data niet en adviseren klanten om een back-up te maken voorafgaand aan de reparatie.

Ophaaltermijn en opslag

Apparaten die niet binnen 60 dagen na reparatie worden opgeëist, worden beschouwd als verlaten. Na deze periode behouden wij ons het recht voor om het apparaat te verkopen, te recyclen of anderszins te verwijderen om de kosten van de reparatie en opslag te dekken. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de klant te informeren voordat we overgaan tot het verwijderen of verkopen van het apparaat.

Navigatie starten